Tagged: meditime biblike

0

31 Dhjetor – Octavius Winslow

31 Dhjetor “Zemra juaj mos u trondittë; besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua! Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa; përndryshe do t’ju thosha. Unë po shkoj t’ju përgatis një vend.”...

0

28 Dhjetor – Octavius Winslow

28 Dhjetor “Por ta falënderojmë Perëndinë që na jep fitoren me anë të Zotit tonë Jezu Krisht.” 1 Korintasve 15:57 A i dëgjon veshi i ndonjë shenjtori të dashur të Perëndisë i cili po...

0

27 Dhjetor – Octavius Winslow

27 Dhjetor “Shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit, që e prishi vdekjen dhe nxori në dritë jetën dhe pavdekësinë me anë të ungjillit.” 1 Timoteu 1:10 Fakti që ekziston një fuqi ndarëse në vdekje është një...

0

25 Dhjetor – Octavius Winslow

25 Dhjetor “Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit?” Romakëve 8:35 Për dashurinë e kujt po flet apostulli? Për dashurinë e besimtarit për Krishtin? Jo, përkundrazi, kjo është dashuria e Krishtit për...

0

24 Dhjetor – Octavius Winslow

24 Dhjetor “Këtë Jezus, Perëndia e ka ringjallur; dhe për këtë të gjithë ne jemi dëshmitarë!Ai, pra, duke qenë i ngritur në të djathtë të Perëndisë dhe duke marrë nga Ati premtimin e Frymës...

0

22 Dhjetor – Octavius Winslow

22 Dhjetor “Kjo fjalë është e vërtetë, sepse, nëse ne vdiqëm me të, me të edhe do të rrojmë;në qoftë se vuajmë, do të mbretërojmë bashkë me të.” 2 Timoteu 2:11-12 Shikojeni privilegjin tuaj...