Tagged: mendimet e Perendise

0

Sovraniteti – John MacDuff

“Oh, sa të çmuara janë për mua mendimet e tua, o Perëndi!” “Unë formoj dritën dhe krijoj terrin, sjell mirëqenien dhe krijoj fatkeqësinë. Unë, Zoti, i bëj të gjitha këto gjëra” – Isaia 45:7...