Category: Meditime

0

Pse ndodhi Krishtlindja?

5 Dhjetor prej John Piper Pse ndodhi Krishtlindja? Dhe ju e dini se ai u shfaq për të hequr mëkatet tona; dhe në të nuk ka mëkat… prandaj është shfaqur Biri i Perëndisë: për...

0

Për çfarë bën fjalë Adventi?

4 Dhjetor prej John Piper Për çfarë bën fjalë Adventi? Sepse edhe Biri i njeriut nuk erdhi që t’i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për...

0

Afroju Shpëtimtarit

3 Dhjetor Afroju Shpëtimtarit prej John Piper Dhe Perëndia e paqes, që e ngriti nga të vdekurit, me anë të gjakut të Besëlidhjes së amshuar, Bariun e madh të dhënve, Perëndinë tonë Jezu Krisht,...

0

Përgatite zemrën tënde për Krishtin

2 Dhjetor Përgatite zemrën tënde për Krishtin Si mund të besoni ju, ju që ia merrni lavdinë njëri-tjetrit dhe nuk kërkoni lavdinë që vjen vetëm nga Perëndia? Gjoni 5:44 Perëndia zotëron dhe kontrollon gjithçka....

0

Misioni i kërkim-shpëtimit

1 Dhjetor Misioni i kërkim-shpëtimit Sepse Biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur. Luka 19:10 Fjala ‘advent’ do të thotë “ardhje.” Gjatë kësaj periudhe të vitit fokusohemi tek...

0

Lutje për mbushulli këtë Krishtlindje

prej John Piper Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë…. Dhe ne të gjithë...

0

Tri dhurata për Krishtlindje!

25 Dhjetor Djema, kurrkush mos ju mashtroftë: ai që zbaton drejtësinë është i drejtë, ashtu sikur është i drejtë ai. Kush kryen mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkaton nga fillimi; prandaj është shfaqur...

0

Biri i Perëndisë u shfaq!

24 Dhjetor Djema, kurrkush mos ju mashtroftë: ai që zbaton drejtësinë është i drejtë, ashtu sikur është i drejtë ai. Kush kryen mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkaton nga fillimi; prandaj është shfaqur...

0

Dhurata e papërshkrueshme e Perëndisë!

23 Dhjetor Në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtuam me Perëndinë nëpërmjet vdekjes së Birit të tij, akoma më shumë tani, që jemi pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. E jo vetëm...

0

Që ju të besoni!

22 Dhjetor Jezusi bëri edhe shumë shenja të tjera në prezencën e dishepujve të tij, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër. Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi...