7777 Shikime – fjaletejetes.wordpress.com!

Sot blogu fjaletejetes.wordpress.com arriti nje gur domethenes kilometrazhi ne udhetimin e vet! 7777 parje! Shpresoj dhe lutem qe jetet tuaja te jene bekuar sadopak prej fjales se Perendise te percjelle nga ‘fjaletejetes’.

Qofshin fjalet e apostullit Pal drejtuar Kolosianeve nje pershkrim i gjalle i shtegetimit tuaj frymeror me Perendine, At, Bir dhe Fryme e Shenjte dhe perkrah motrave dhe vellezerve ne besim gjate vitit ne vazhdim!

“Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë e vet; në çdo dituri, mësoni dhe këshilloni njeri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja! Dhe çdo gjë që të bëni, me fjalë a me vepër, t’i bëni në emër të Zotit Jezus, duke e falënderuar Perëndinë Atë nëpërmjet tij.” – Kolosianeve 3:16-177777

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*