Tagged: fjaletejetes

0

2 Qershor – Octavius Winslow

“Jam lutur për TY”. Luka 22:32 Nuk duhet ta anashkalojmë individualitetin e ndërmjetësimit të Zotit tonë. Duket sikur në atë moment ai e harron gjithë Kishën, dhe e trajton Pjetrin si dikush që përfaqëson...

0

1 Qershor – Octavius Winslow

“Asnjë banor i qytetit nuk do të thotë: ‘Unë jam i sëmurë’. Populli që banon aty do të përfitojë faljen për paudhësinë e tij.” ‭‭Isaia‬ ‭33:24‬ Le të ngazëllojë invalidi i krishterë me shpresën...

0

31 Maj – Octavius Winslow

“Populli im synon të largohet nga unë; megjithatë e thërresin Shumë të Lartin, asnjë prej tyre nuk e përlëvdon.” ‭‭Osea‬ ‭11:7‬ Jeta hyjnore e ka banesën e saj në një natyrë mishore dhe të...

0

30 Maj – Octavius Winslow

“Sepse Zoti qorton atë që do, si një baba birin që atij i pëlqen.” Fjalët e urta‬ ‭3:12 Mendimet e forta dhe të ashpra rreth Perëndisë kanë për të qenë efekti i interpretimeve të...

0

29 Maj – Octavius Winslow

“Mos e hidhni tej guximin tuaj, që do të ketë një shpërblim të madh.” Hebrenjve‬ ‭10:35 Nuk ka asnjë gjë thelbësisht të gjithëpushtetshme në ndonjë hir të vetëm të Frymës; nëse mendojmë kështu do...

0

28 Maj – Octavius Winslow

“Gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të reja.” ‭‭2 Korintasve‬ ‭5:17‬ Përjetimi i të vërtetës së Perëndisë nga besimtari nuk është thjesht përfytyrim. Pavarësisht sa shumë mund të jetë...

0

27 Maj – Octavius Winslow

“Sepse besnik është ai që premtoi.” Hebrenjve‬ ‭10:23‬ Ti që ke një zemër dyshuese dhe të frikësuar; ti që po shikon valët që rrokullisen tek këmbët e tua, dhe je gati të mbytesh poshtë...

0

26 Maj – Octavius Winslow

“Sepse të gjitha premtimet e Perëndisë janë në atë “po” dhe në atë “amen”, për lavdi të Perëndisë nëpërmjet nesh.” 2 Korintasve‬ ‭1:20‬ I pëlqeu kështu një Perëndie të hirshëm i cili fal mëkatin...

0

25 Maj – Octavius Winslow

“Por rrituni, në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht.” 2 Pjetrit‬ ‭3:18 Ekziston një ide fatale për gjithë shenjtërimin e vërtetë, të cilën disa besimtarë, në mënyrë të...