Tagged: fjaletejetes

0

24 Maj – Octavius Winslow

“Jezusi u tha atyre: ‘Në të vërtetë, në të vërtetë unë po ju them: para se të kishte lindur Abrahami, unë jam’.” Gjoni‬ ‭8:58‬ Lexues i dashur, çfarë deklarate e mrekullueshme që është kjo!...

0

23 Maj – Octavius Winslow

“Mbi të gjitha, duke marrë mburojën e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarrta të të ligut.” ‭‭Efesianëve‬ ‭6:16‬ Pak nga fëmijët e Perëndisë janë të paditur rreth planeve...

0

22 Maj – Octavius Winslow

“Mbani barrët e njëri-tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit.” ‭‭Galatasve‬ ‭6:2‬ Falënderoni Perëndinë për atë që ju ka çuar tek Ai. Ndoshta nuk keni ndjerë një dëshirë zemre për t’u lutur...

0

21 Maj – Octavius Winslow

“A nuk ka vallë ndonjë balsam në Galaad, a nuk ka atje ndonjë mjek?” ‭‭Jeremia‬ ‭8:22‬ Po, ka! Mjeku është Jezusi, balsami është gjaku i Tij shumë i çmuar. Ai i mjekon zemërthyerit, Ai...

0

20 Maj – Octavius Winslow

“Isha i vdekur, por ja, jam i gjallë në shekuj të shekujve.” ‭‭Zbulesa‬ ‭1:18 Le ta besojë plotësisht këtë të vërtetë lexuesi i krishterë – që Jezusi është sërish i gjallë, dhe kjo ka...

0

19 Maj – Octavius Winslow

“Ata që e duan Perëndinë.” Romakëve 8:28 Sigurisht që nuk është mëshirë e vogël t’i përkasësh Kishës së Krishtit, e cila përbëhet nga njerëz prej të gjithë popujve dhe gjuhëve, anëtarët e saj janë...

0

18 Maj – Octavius Winslow

“Duaje Zotin, Perëndinë tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde”. Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi. Mateu‬ ‭22:37-38‬ Dashuria për Perëndinë përshkruhet në fjalën e...

0

17 Maj – Octavius Winslow

“Bashkëtrashëgimtarë me Krishtin.” Romakëve 8:17 Kjo duhet kuptuar në një mënyrë të të kufizuar edhe pse ende është mjaft e zgjeruar. Në kuptimin e saj më të lartë – për sa i përket Hyjnisë...

0

16 Maj – Octavius Winslow

“Sepse me shpresë ne shpëtuam.” Romakëve‬ ‭8:24‬ Kjo frazë, ashtu sikurse përdoret nga apostulli, nuk nënkupton instrumentin përmes të cilit jemi shpëtuar, por gjendjen në të cilën jemi shpëtuar. Gjendja e krijesës së ripërtërirë...

0

15 Maj – Octavius Winslow

“Froni i hirit.” Hebrenjve 4:16 Lexues i dashur, mos harro që është froni i hirit ai para të cilit shkon në lutje. Është fron për shkak se Perëndia është Sovran. Ai kërkon që lutësi...