Tagged: fjaletejetes

0

23 Qershor – Octavius Winslow

“Që të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij.” ‭‭Filipianëve‬ ‭3:10‬ Ne jemi tepër të vetëdijshëm ndaj prirjes për poshtë të zemrave tona. Kemi nevojë për një parim të kundërt – diçka që...

0

22 Qershor – Octavius Winslow

“Dhe Perëndia e paqes, që e ngriti nga të vdekurit, me anë të gjakut të Besëlidhjes së amshuar, Bariun e madh të dhenve, Perëndinë tonë Jezu Krisht.” Hebrenjve‬ ‭13:20 Sa bukur i lidh apostulli...

0

20 Qershor – Octavius Winslow

“Sepse të gjithë ju jeni bij të Perëndisë me anë të besimit te Jezu Krishti.” ‭‭Galatasve‬ ‭3:26‬ Është e kënaqshme të gjurmojmë të gjitha shfaqjet e ndryshme të besimit të cilat Fryma i Shenjtë...

0

17 Qershor – Octavius Winslow

“Ti i del para atij që kënaqet në zbatimin e drejtësisë dhe kujtohet për ty në rrugët e tua.” ‭‭Isaia‬ ‭64:5‬ Le të mos dështojmë të mësojmë sekretin e marrjes edhe më shumë prej...

0

16 Qershor – Octavius Winslow

“Kërkomë ditën e fatkeqësisë, unë do të të çliroj dhe ti do të më lëvdosh.” ‭‭Psalmi‬ ‭50:15 Në kohën e vështirësisë mësojmë të lutemi me fuqi të re. Njihemi edhe më thellë me natyrën...

0

15 Qershor – Octavius Winslow

“Shpirti im është thellësisht i trishtuar, deri në vdekje; qëndroni këtu dhe rrini zgjuar bashkë me mua.” Mateu‬ ‭26:38‬ Vështirësitë frymërore që shoqërojnë të krishterin janë sprovat e tij më te thella dhe më...

0

14 Qershor – Octavius Winslow

“Edhe sikur unë të eci në mes të fatkeqësisë, ti do të më ruash të gjallë.” ‭‭Psalmi ‭138:7 Meditoni mbi rrethanat e psalmistit “Eci në mes të fatkeqësisë.” Ky nuk ishte një shteg i...