Tagged: siguria

0

20 Dhjetor – Octavius Winslow

20 Dhjetor “Sepse përfundimi i ligjit është Krishti, për shfajësimin e kujtdo që beson.” Romakëve 10:4 Shiko çfarë dere të hapur që të shfaq kjo temë para mëkatarit të përulur dhe të bindur. Kjo...

0

12 Maj – Octavius Winslow

“Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vulosët me Frymën e Shenjtë të premtimit.” ‭‭Efesianëve‬ ‭1:13‬ Edhe pse është shumë e vëtetë...

0

11 Maj – Octavius Winslow

“Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit.” Filipianëve‬ ‭1:6‬ Doktrina e dinjitetit personal të Frymës na...

meditime biblike - peme ne agim 0

14 Mars – Octavius Winslow

14 Mars “Unë do të bëj me ju një besëlidhje të përjetshme, sipas hirit të qëndrueshëm që i premtova Davidit.” Isaia 55:3 Perëndia i kishte premtuar Davidit që ai do të ulej mbi fronin...

0

17 Shkurt – Octavius Winslow

17 Shkurt “Është e çmueshme në sytë e Zotit vdekja e të shenjtëve të tij.” Psalmi 116:15 Është solemnisht e vërtetë që ka një “kohë për të vdekur.” Ah çfarë mendimi prekës – një...

0

Si ta di që jam i shpëtuar?

I gjithë libri i Gjonit sipas asaj që thotë Gjoni 20:31 është shkruar “që ju të besoni se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë dhe që, duke besuar, ta keni jetën në emër të tij.” Prandaj, mesazhi i pagabueshëm përgjatë gjithë Dhiatës së Re është: Ne shpëtohemi duke besuar në Jezusin. Prandaj, ngulite vëmendjen tënde tek Krishti në ungjijtë e Gjonit, Mateut, Markut dhe Llukës – dhe në të gjithë Biblën. Fokusoje vëmendjen tënde në Krishtin dhe thuaj atë që shikon. “Ne rrëfejmë me gojë që Jezusi është Zot.” Dhe thuaj se çfarë ndjen për këtë. “E pranoj Atë. E dua Atë. Ai është Perëndia im. Ai është Zoti im. Ai është thesari im.” Rrëfeje këtë gjë. Dëgjoje veten duke e thënë këtë gjë. Ja thuaj këtë të tjerëve. Thuaja bashkëshortes. Thuaja fëmijëve të tu. Thuaja shokut tënd. “Jezusi është Zoti im.”