Tagged: sovraniteti

0

2 Korrik – Octavius Winslow

“Dhe ne e dimë se të gjithat gjëra bashkëveprojnë për të mirë…” Romakëve 8:28 Apostulli mund të na e besojë me siguri këtë fjalë. E dimë, sepse Perëndia e ka thënë. E dimë, sepse...

0

1 Korrik – Octavius Winslow

“Të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë.” Romakëve 8:28 Vini re unitetin e këtij veprimi. Ato “bashkëveprojnë,” jo më vete dhe të ndara, por të lidhura bashkë –...

0

Sovraniteti – John MacDuff

“Oh, sa të çmuara janë për mua mendimet e tua, o Perëndi!” “Unë formoj dritën dhe krijoj terrin, sjell mirëqenien dhe krijoj fatkeqësinë. Unë, Zoti, i bëj të gjitha këto gjëra” – Isaia 45:7...

0

Çfarë është Kalvinizmi?

nga Pastor John Piper Pastor John, këtu kemi një pyetje e cila na vjen rregullisht nga njerëz që nuk e kanë idenë se për çfarë po flasim. Na jep një shembull apo një përshkrim...

0

Lotët e mëshirës sovrane të Shpëtimtarit

nga John Piper ”Hosana! Bekuar është ai që vjen në emër të Zotit! E bekuar është mbretëria e Davidit, atit tonë, që vjen në emër të Zotit. Hosana në vendet shumë të larta!” (Marku...