Fjalet e Jetes Blog

0

Vizita e shumëpritur!

3 Dhjetor “Bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit, sepse e ka vizituar dhe e kreu çlirimin e popullit të vet; dhe na ngriti një shpëtim të pushtetshëm në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,...

0

Perëndia i Madhërishëm i Marisë!

2 Dhjetor Dhe Maria tha: ”Shpirti im e madhëron Zotin, dhe fryma im ngazëllon në Perëndinë, Shpëtimtarin tim, sepse ai e shikoi me pëlqim ultësinë e shërbëtores së tij; sepse ja, tani e tutje...

0

Përgatit udhën!

1 Dhjetor “Dhe do t’i kthejë shumë prej bijve të Izraelit te Zoti, Perëndia i tyre. Dhe do të shkojë përpara tij në frymë dhe pushtet të Elias, për t’i kthyer zemrat e prindërve...

0

Lavdia e Perëndisë Fiton!

prej Jonathan Parnell, 29 Tetor 2013 Ungjillin nuk do ta besojnë të gjithë. Pse? “Sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndisë, Shpëtimtarit tonë i cili dëshiron që gjithë njerëzit të shpëtohen...

0

Martesa të nderohet nga të gjithë!

Si të mendojmë në mënyrë biblike rreth të ashtuquajturave martesa mes personave me të njëjtën gjini! 16 Qershor 2012 | prej Xhon Pajpër | Shkrimi: Hebrenjve 13:1–6 | Tema: Homoseksualiteti Hebrenjve 13:1–6 Kujtoni të...

0

Kushtojuni lutjes!

29 Dhjetor 2002 | prej Xhon Pajpër …të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këmbëngulës në lutje…. Romakëve 12:12 Synimi im i thjeshtë dhe i pamundur nga ana njerëzore këtë mëngjes është që...

‘Po’ dhe ‘Amen’ për të gjitha premtimet e Perëndisë 0

‘Po’ dhe ‘Amen’ për të gjitha premtimet e Perëndisë

prej John Piper Të gjitha premtimet e Perëndisë janë Po në atë. Kjo është arsyeja pse përmes tij i themi Amen Perëndisë për lavdi të tij. (2 Korintasve 1:20 perkthim i lire) Të jesh...