Fjalet e Jetes Blog

0

10 Rezultate të Ringjalljes

prej Jonathan Parnell | 8 Prill 2012 1. Një Shpëtimtar që nuk mund të vdesë kurrë. “Duke ditur se Krishti, që u ringjall prej së vdekurish, nuk vdes më.” Romakëve 6:9 2. Pendimi. “Atë...

0

Perëndia drejtësoi të paudhët

22 Mars 1992 | prej Xhon Pajpër Romakëve 3:21-4:8 Por tani, pavarësisht nga ligji, është manifestuar drejtësia e Perëndisë, për të cilën dëshmojnë ligji dhe profetët, madje drejtësia e Perëndisë nëpërmjet besimit në Jezu...