Fjalet e Jetes

0

Çfarë besojmë rreth besimit të vërtetë?

Pyetja 31 Çfarë besojmë rreth besimit të vërtetë? Gjithçka që na mësohet në Ungjill. Kredoja e Apostujve shpreh atë që besojmë me këto fjalë. Ne besojmë në Perëndinë Atin e Plotfuqishëm, Krijuesin e qiellit...

0

Thesari ynë më i vërtetë

15 Dhjetor prej John Piper Thesari ynë më i vërtetë Ata, kur e panë yllin, u gëzuan me gëzim shumë të madh. Mateu 2:10 Të adhurosh Jezusin do të thotë që plot gëzim t’i...

0

Mëshira e premtuar prej Tij

14 Dhjetor prej John Piper Mëshira e premtuar prej Tij Tani unë po ju them se Jezu Krishti u bë shërbëtor i të rrethprerëve për të vërtetën e Perëndisë, për të vërtetuar premtimet e...

0

Krishtlindja e ndau historinë në mes

13 Dhjetor prej John Piper Krishtlindja e ndau historinë në mes Gjithashtu të gjithë profetët, të gjithë ata që kanë folur qysh nga Samueli e këtej, i kanë shpallur këto ditë. Veprat 3:24 Ka...

0

Lavdia e Fjalës që u bë mish

12 Dhjetor prej John Piper Lavdia e Fjalës që u bë mish Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi. Gjoni 1:1 Gjithmonë ka pasur grupe sektariane që i...

0

Kremtimi i dashurisë së Perëndisë

11 Dhjetor prej John Piper Kremtimi i dashurisë së Perëndisë Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të...

0

Çfarë erdhi të shkatërrojë Krishtlindja?

10 Dhjetor prej John Piper Çfarë erdhi të shkatërrojë Krishtlindja? Prandaj është shfaqur Biri i Perëndisë: për të shkatërruar veprat e djallit. 1 Gjoni 3:8 Ardhja e Birit të përjetshëm të Perëndisë në botë...

0

Pse Biri i Njeriut?

9 Dhjetor prej John Piper Pse Biri i Njeriut? Pastaj i tha: Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se tash e tutje ju do të shihni qiellin e hapur dhe engjëjt...

0

Perëndisë mund t’i besojmë!

8 Dhjetor prej John Piper Perëndisë mund t’i besojmë! Vetë Moisiu, në fakt, u tha etërve: “Zoti, Perëndia juaj do të ngjallë për ju një profet si unë nga mesi i vëllezërve tuaj; dëgjojeni...

0

Çfarë është besimi në Jezu Krishtin?

Pyetja 30 Çfarë është besimi në Jezu Krishtin? Besimi në Jezu Krishtin është pranimi i gjithë të vërtetës që Perëndia na ka zbuluar në Fjalën e Tij, t’i zëmë besë atij dhe gjithashtu ta...