Fjalet e Jetes Blog

0

Ai erdhi të na bekojë!

7 Dhjetor prej John Piper Ai erdhi të na bekojë! Vetë Moisiu, në fakt, u tha etërve: “Zoti, Perëndia juaj do të ngjallë për ju një profet si unë nga mesi i vëllezërve tuaj;...

0

Si mund të shpëtohemi?

Pyetja 29 Si mund të shpëtohemi? Vetëm me anë të besimit në Jezu Krishtin dhe në vdekjen e tij pajtuese dhe zëvendësuese në kryq; edhe pse jemi fajtorë për shkak se nuk i jemi...

0

Pse ndodhi Krishtlindja?

5 Dhjetor prej John Piper Pse ndodhi Krishtlindja? Dhe ju e dini se ai u shfaq për të hequr mëkatet tona; dhe në të nuk ka mëkat… prandaj është shfaqur Biri i Perëndisë: për...

0

Për çfarë bën fjalë Adventi?

4 Dhjetor prej John Piper Për çfarë bën fjalë Adventi? Sepse edhe Biri i njeriut nuk erdhi që t’i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për...

0

Afroju Shpëtimtarit

3 Dhjetor Afroju Shpëtimtarit prej John Piper Dhe Perëndia e paqes, që e ngriti nga të vdekurit, me anë të gjakut të Besëlidhjes së amshuar, Bariun e madh të dhënve, Perëndinë tonë Jezu Krisht,...

0

Përgatite zemrën tënde për Krishtin

2 Dhjetor Përgatite zemrën tënde për Krishtin Si mund të besoni ju, ju që ia merrni lavdinë njëri-tjetrit dhe nuk kërkoni lavdinë që vjen vetëm nga Perëndia? Gjoni 5:44 Perëndia zotëron dhe kontrollon gjithçka....

0

Misioni i kërkim-shpëtimit

1 Dhjetor Misioni i kërkim-shpëtimit Sepse Biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur. Luka 19:10 Fjala ‘advent’ do të thotë “ardhje.” Gjatë kësaj periudhe të vitit fokusohemi tek...