Fjalet e Jetes Blog

0

Ar, temjan dhe mirrë!

10 Dhjetor Ata, kur e panë yllin, u gëzuan me gëzim shumë të madh. Dhe, mbasi hynë në shtëpi, panë fëmijën me Marien, nënën e tij, dhe ranë përmbys dhe e adhuruan. Pastaj hapën...

0

Dy lloj kundërshtimesh ndaj Jezusit!

9 Dhjetor Mbreti Herod, kur dëgjoi këto fjalë, u shqetësua, dhe bashkë me të mbarë Jeruzalemi. – Mateu 2:3 Jezusi i shqetëson njerëzit që nuk duan ta adhurojnë dhe sjell kundërshtim ndaj atyre që...

0

Ylli i mbinatyrshëm i Betlehemit!

8 Dhjetor “Ku është mbreti i Judenjve, që ka lindur? Sepse pamë yllin e tij në Lindje dhe erdhëm për ta adhuruar.” – Mateu 2:2 Herë pas here Bibla na ngjall kuriozitetin për mënyrën...

0

Mesia për Dijetarët!

7 Dhjetor Pasi Jezusi lindi në Bethlehem të Judesë në kohën e mbretit Herod, ja që disa dijetarë nga lindja arritën në Jeruzalem, duke thënë: ”Ku është mbreti i Judenjve, që ka lindur? Sepse...

0

Kalvari nuk anashkalohet!

5 Dhjetor Kështu, ndërsa ishin atje, asaj i erdhi koha të lindë. Dhe ajo lindi djalin e saj të parëlindur, e mbështolli me pelena dhe e vendosi në një grazhd, sepse në han nuk...

0

Njerëzit e vegjël të Perëndisë!

4 Dhjetor Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana e Cezar Augustit, për të kryer regjistrimin e popullsisë të gjithë perandorisë. Ky regjistrim qe i pari që u krye kur Kuirini...

0

Vizita e shumëpritur!

3 Dhjetor “Bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit, sepse e ka vizituar dhe e kreu çlirimin e popullit të vet; dhe na ngriti një shpëtim të pushtetshëm në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,...

0

Perëndia i Madhërishëm i Marisë!

2 Dhjetor Dhe Maria tha: ”Shpirti im e madhëron Zotin, dhe fryma im ngazëllon në Perëndinë, Shpëtimtarin tim, sepse ai e shikoi me pëlqim ultësinë e shërbëtores së tij; sepse ja, tani e tutje...

0

Përgatit udhën!

1 Dhjetor “Dhe do t’i kthejë shumë prej bijve të Izraelit te Zoti, Perëndia i tyre. Dhe do të shkojë përpara tij në frymë dhe pushtet të Elias, për t’i kthyer zemrat e prindërve...