Tagged: fjaletejetes

0

13 Qershor – Octavius Winslow

“Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja.” ‭‭Isaia‬ ‭40:31‬ Këtu mund të përballemi me një pyetje e cila është bërë shpesh nga ata që janë të vetëdijshëm për një gjendje dobësimi...

0

12 Qershor – Octavius Winslow

“Deri tani ju s’keni kërkuar asgjë në emrin tim; kërkoni dhe do të merrni, që gëzimi juaj të jetë i plotë.” Gjoni‬ ‭16:24‬ Një nxitje tepër e fuqishme për t’u lutur gjendet në një...

0

11 Qershor – Octavius Winslow

“E njohim Zotin, të përpiqemi ta njohim më mirë.” ‭‭Osea‬ ‭6:3‬ Besimi i vërtetë në Perëndinë e sheh veten të pajtuar me të në Krishtin. Ky është themeli i gjithë marrëdhënies së shenjtë dhe...

0

10 Qershor – Octavius Winslow

“Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve.” Isaia‬ ‭53:6‬ Si t’i shpjegojmë vuajtjet e Krishtit, të cilat ishin aq të mëdha dhe aq të mistershme, nëse nuk e bëjmë...

0

9 Qershor – Octavius Winslow

“Sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve; qëndroni në dashurinë time.” Gjoni‬ ‭15:9‬ Çfarë prehje të ëmëbl që gjejmë këtu për shenjtorët e Perëndisë. A qëndron Perëndia në...

0

8 Qershor – Octavius Winslow

“Dhe i drejti do të jetojë prej besimit.” Hebrenjve‬ ‭10:38‬ Nuk kemi mundësi që ta studiojmë tepër shpesh dhe as tepër thellë kuptimin e thellë të këtyre fjalëve. Perëndia dëshiron që fëmija i tij...

0

7 Qershor – Octavius Winslow

“Nënshtrojuni, pra, Perëndisë!” ‭‭Jakobit‬ ‭4:7‬ T’i nënshtrohesh vullnetit Hyjnor është përparim i madh në shenjtëri; dhe kjo arrihet në mënyrë të efektshme kryesisht përmes ndreqjes së shenjtëruar. Sa e gjithë mjaftueshme na duket vetja...