Predikime

52 Predikime nga Xhon Pajpër

Xhon Pajpër (John Piper) është një prej mësuesve më të njohur të Biblës në ditët e sotme.

Ai është pastori i predikimit në Kishën Biblike Baptiste Betlehem në Miniapolis, Minesota.

Motoja e jetës dhe shërbesës së tij është,

“Në gjithçka që bëjmë synojmë të përhapim një pasion për supremacinë e Perëndisë në të gjitha gjërat për gëzimin e të gjithë popujve përmes Jezu Krishtit.”

Sepse Perëndia lavdërohet më tepër në ne kur ne kënaqemi më tepër në Të!

DesiringGod.org

Desiring-God-cover-photo

I. TEOLOGJIA E KRISHTERË

 1. Kënaqësia e Perëndisë në Birin e Tij
 2. Mbështetur Përgjithmonë prej Hirit Sovran
 3. Paranjohur, Paracaktuar, Përngjasuar me Krishtin
 4. Shitja e Jozefit dhe Biri i Perëndisë
 5. I shenjtë, I shenjtë, I shenjtë është Zoti i Ushtrive
 6. është Perëndia për ne apo për Vetveten?
 7. Hapi Sytë e mi
 8. Gjëra të Mrekullueshme nga Fjala Jote
 9. Mosbindja Fatale e Adamit dhe Bindja Triumfuese e Krishtit
 10. Në fillim ishte Fjala
 11. Fjala u bë mish
 12. Ne soditëm lavdinë e tij
 13. Pse vdiq Jezusi dhe u ringjall sërish?
 14. Mesazhi i Fuqishëm dhe i Mëshirshëm i Romakëve 1-8
 15. Perëndia drejtësoi të paudhët
 16. Lajmi i Mirë i Perëndisë lidhur me Birin e tij
 17. Çfarë ndodh në lindjen e re? Pjesa 1
 18. Çfarë ndodh në lindjen e re? Pjesa 2
 19. Perëndia na forcon përmes Ungjillit
 20. Siguria e përjetshme është projekt komuniteti
 21. Pse dhe si e kremtojmë Darkën e Zotit
 22. Çfarë portretizon Pagëzimi
 23. Forconi duart e njëri-tjetrit në Perëndinë
 24. Triumfi i Ungjillit në Qiellin e ri dhe Tokën e re
 25. Perëndia nuk e kurseu Birin e vet
 26. Mendime pastorale rreth doktrinës së zgjedhjes
 27. Origjina e mëkatshme e Birit të Davidit

II. JETA E KRISHTERË

 1. Pasion për Epërsinë e Perëndisë, Pjesa 1
 2. Pasion për epërsinë e Perëndisë, Pjesa 2
 3. Mburrje vetëm në Kryqin
 4. Puna juaj si shërbesë
 5. Thirrur për Vuajtje dhe Ngazëllim: Shenjtëria dhe Shpresa
 6. Thirrur për Vuajtje dhe Ngazëllim: Që të fitojmë Krishtin
 7. Thirrur për Vuajtje dhe Ngazëllim: Për të përfunduar synimin e Mundimeve të Krishtit
 8. Thirrur për Vuajtje dhe Ngazëllim: Për një peshë të përjetshme lavdie
 9. Le të shkojmë me Jezusin duke bartur poshtërimin
 10. Kushtojuni lutjes!
 11. Kërkojini Atit tuaj qiellor!
 12. Ai i krijoi mashkull dhe femër simbas shëmbëlltyrës së Perëndisë!
 13. Martesa: Shembëlltyra e Perëndisë për Hirin që ruan besëlidhjen!
 14. Prindërim me shpresë edhe në kohët më të këqija!
 15. Cili është vullneti i Perëndisë dhe si mund ta njohim?
 16. Kërkova Gëzimin! Gjeta Krishtin!
 17. Përmbushja e misionit kur vdekja është fitim!
 18. Ambicia e Shenjtë: Predikimi i Krishtit atje ku nuk e njohin emrin e Tij!
 19. Predikimi i Begatisë: Mashtrues dhe Vdckjeprurës!
 20. Pse predikimi ekspozues e lavdëron Perëndinë në mënyrë të veçantë?
 21. Toleranca, thënia e së vërtetës, dhuna dhe ligji!
 22. Si ta duam fqinjin tonë musliman?
 23. Jezusi i jep fund etnocentrizmit!
 24. Autoriteti dhe natyra e dhuntisë së profecisë
 25. Madhëroni Perëndinë me paranë tuaj!